Egyszerűsödött az agrártámogatás
Írta: Geiger   
2007. május 03. csütörtök 13:22

A gazdák május 15-ig nyújthatják be az idei földterülethez kötött támogatási kérelmeiket. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) ígérete szerint, még a hiánypótlásra visszaküldött igénylők támogatásának kifizetése sem késik az idén.

A napokban megjelentek az idei, termőhelyhez kötött támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek. A támogatási kérelmeket 2007. május 15-ig lehet benyújtani a területileg illetékes megyei kirendeltségeihez. A gazdálkodók munkáját segíti, hogy az idén megkezdődött a támogatási rendszer feltételeinek egyszerűsítése. Így bizonyos támogatások igénylés esetén nem kell külön kérelmet benyújtani. A Soproni Horváth Lajos a hivatal szóvivője a NOL-nak elmondta, arra is számítanak, hogy idén a kérelmek fele, az újonnan kifejlesztett elektronikus rendszerre érkezik.

Az MVH évenként mintegy 200 ezer területalapú támogatási kérelmet fogad be, ezeknek majdnem a 6 százaléka hiánypótlásra szorul. Ezek csökkentése érdekében az MVH a kérelmek pontosságát növelő elektronikus igénylés-kitöltési programot fejlesztett ki a 200 hektárnál nagyobb támogatott területtel rendelkező gazdálkodók számára, mely megkönnyíti a pontos és gyors kérelemkitöltést. Az érintettek az elektronikus támogatásigénylés-kitöltést, illetve az e feladatra az MVH által felkészített falugazdászok idevágó tanácsadását, ingyenes szolgáltatásként a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) kistérségi központjaiban vehetik igénybe. Azok viszont, akik erre vállalkoznak, és a szükséges számítástechnikai háttérrel (internet-kapcsolat, dvd-lejátszó) rendelkeznek, otthon is élhetnek az elektronikus kitöltés lehetőségével, aminek több előnye is van a papíralapú módszerrel szemben. A kitöltéshez igénybe vehető az MVH által felkészített falugazdász tanácsadása, segítsége, a számítástechnikai program pedig a folyamatban automatikusan és azonnal jelzi az esetleges formai hibákat és a hiányosságokat, így alkalmat ad azok benyújtás előtti kijavítására. Az elektronikus blokktérkép lehetőséget nyújt a berajzolt terület digitális mérésére, s ennek köszönhetően pontosabb lehet a parcella terültének meghatározása. A mindezek eredményeként elkészült, formai szempontból hibátlan kérelmeknek köszönhetően megszűnik annak a kockázata, hogy az igénylő a formailag hibás, vagy hiányos kérelem miatt nem jut a támogatáshoz.

Megtudtuk azt is, hogy az MVH az elmúlt hetekben jóval több, mint 200 ezer címzettnek postázta a 2007. évi területalapú támogatások igénylésére szolgáló űrlapokat, térképeket és a kitöltési útmutatót tartalmazó borítékokat. A nyomtatványok formájukat, tartalmukat tekintve különböznek a tavalyiaktól. Ugyanis a nyomtatványok egyaránt szolgálnak az egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (úgynevezett TopUP), az energianövények támogatása, továbbá a kedvezőtlen adottságú területek (KAT) után járó, és az agrárkörnyezet-gazdálkodási (AKG) támogatások igényléséhez.

A korábbi gyakorlattól eltérően a kedvezőtlen adottságú területek támogatása esetében a kifizetés igénylésének már nem feltétele a korábban megkapott támogatási határozat megléte. Kérelmüket azok is benyújthatják, akik a KAT területen, egy meghatározott, úgymond külterjes növényt termesztenek és vállalják, hogy öt évig kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodnak.

Az idei szabályok szerint az AKG-támogatásra, azok a gazdálkodók jogosultak, akik már 2004-ben benyújtották a támogatási igényüket és az MVH-tól helyt adó, vagy részben helyt adó határozatot kaptak. Ők a postán érkező kérelemcsomagjukban egy levelet is találtak, ebből megtudják, melyek a támogatásra jogosult területek, ami a blokkazonosító-váltás miatt fontos információ. Határozataikat azok is hamarosan megkapják, akiknek most nem postáztak ilyen levelet. Az ügyintézés folyamatos – mondta a szóvivő, náluk még tart a területek részleges visszavonása, vagy a kötelezettség-átruházás.

Az energianövényt termesztők, szintén a területalapú támogatási kérelemmel igényelhetik a bioenergia termelési támogatást. Nekik azonban az extra támogatásért többlet munkájuk is van. Az energianövények kiegészítő támogatásának elnyeréséhez a gazdálkodónak az MVH honlapján 2007. április 16-án megjelent listán szereplő elismert felvásárlóval, vagy feldolgozóval kell termeltetési, illetve szállítási szerződést kötnie. Ezek a piaci szereplők egyben vállalják, hogy az alapanyagot energetikai célra hasznosítják, illetve értékesítik tovább.

A formanyomtatványok módosulásán túl egyéb változásokra is figyelemmel kell lennie a támogatásigénylőknek. A vonatkozó FVM rendeletek előírásainak megfelelően az MVH az elmúlt évben elvégezte a mezőgazdasági parcella azonosító rendszer (MePAR) programszerű felújítását. Ennek eredményeként az ország teljes területéről új légi-fényképek készültek, amelyek alapján frissített, a tényleges hasznosítást jobban követő fizikaiblokk-rendszer készült. A új alapadatok használata és a helyszíni mérés következtében a blokkazonosítókban is változások történtek. Előfordulhat, hogy néhány fizikai blokk esetleg több új blokkra (utódblokkra) bomlott. Nem minden esetben lehet könnyen meghatározni, hogy az új blokkba mekkora területek kerültek, ezért a kifizetési kérelem kitöltése előtt fokozott figyelem, a lehető legnagyobb pontosság ajánlott a parcellák beazonosításához, berajzolásához.

Aki nem boldogulna e feladattal – tette hozzá Margittai Miklós a hivatal elnöke –, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal munkatársaitól ingyenes segítséget kérhet. A hibátlanul benyújtott kérelmek arányának növekedése lehetővé teszi, hogy az uniós támogatások az azokra vonatkozó határidőt megelőzően kifizethetőek legyenek.

 

Forrás: Népszabadság