Megszületett a megállapodás a cukorreformról
rta: Geiger   
2005. december 04. vasrnap 14:00
Az EU mezőgazdasági miniszterei megegyeztek a cukorágazat gyökeres átalakításáról.

A megállapodás részletei:


36%-nyi árcsökkentés négy év alatt (kezdete: 2006-2007), melynek célja a fenntartható piaci egyensúly biztosítása. Az első évben 20%-os, második évben 25%-os, harmadik évben 30%-os, míg a negyedik évben 36%-os csökkentést fognak végrehajtani.

Átlagosan az árcsökkentés 64,2%-ának megfelelő kompenzáció a gazdák számára. Ezt a juttatást az egységes területalapú támogatáshoz, valamint a környezet- és tájgazdálkodásra vonatkozó kifizetésekhez kapcsolják.

Azokban az országokban, melyek lemondanak a kvótájuk legalább 50%-áról, legfeljebb öt éven keresztül a jövedelemveszteség 30%-át pótló kifizetést biztosítanak, valamint elérhetővé válik egy korlátozott nemzeti támogatás is.

Az új rendszer 2014-2015-ig lesz érvényben.

Az „A” és a „B” kvótákat egy szimpla termelési kvótába vonják össze.

Az intervenciós rendszert négy év alatt fokozatosan megszüntetik és az intervenciós árat a referencia árral helyettesítik.

Egy magán raktározási rendszert vezetnek be, mely biztonsági hálóul szolgál arra az esetre, ha a piaci ár a referencia ár alá zuhanna.

Négy évig tartó, önkéntes átállást támogató pénzalap biztosítása a cukorgyárak, valamint izoglükóz és inulin szirup előállítók részére. Az ebből történő kifizetések megkönnyítik a gyárbezárást és a kvótáról való lemondást, valamint elősegítik az átállás során jelentkező szociális és környezeti hatásokkal való megbirkózást.

Ez a kifizetés 730 € /tonna lesz az első, ill. a második évben. A harmadik évben 625 €/tonnára, míg az utolsó évben 520 €/tonnára fog csökkeni.

Ebből a pénzalapból a gyárbezárások által érintett cukorrépa-termesztők is részesednek.

Egy kiegészítő diverzifikációs alap biztosítása azon tagállamok számára, melyek a kvótát minimális szintre csökkentik, és lemondanak a kvótaemelésről.

Az előbbi két kifizetést három éven keresztül a kvótatulajdonosokra kivetett adóból fogják finanszírozni.

A cukorrépához más előirányzott kifizetést is hozzá lehet sorolni, ha a termesztés célja nem a fogyasztás, és mint energia növény 45 €/ha támogatásra jogosult.

A „C” minőségű cukrot előállító országok termelését bizonyos mértékben támogatják. A támogatást 1,1 millió tonnára igénybe lehet venni egy egyszeri, az első évi átállási támogatás összegével megegyező kifizetés fejében.

A vegy- és gyógyszeripar számára, ill. a bio-etilalkohol előállításhoz szükséges cukor nem esik a termelési kvótakorlátozás alá.

A 300 ezer tonna izoglükóz kvótaemelés három év alatt fog megtörténni, mivel minden évben 100 ezer tonnával fogják emelni.

Az eredeti cikk az alábbi linken található: Rapid