A mezőgazdaságban dolgozók reáljövedelme 6,3 %-kal csökkent
rta: Geiger   
2005. december 21. szerda 15:43
A csökkenés Magyarországon volt a legnagyobb mértékű (-19,3 %).
Az EU 25 mezőgazdasági dolgozóinak reáljövedelme 2005-ben átlagosan 6,3 %-kal csökkent.

Az EU 25 országaiban tapasztalt jövedelemcsökkenés különböző tényezők eredménye:

- a mezőgazdasági termelői árak csökkenése (-5 %)

- a ráfordítási költségek csökkenése (-1,6 %) és az értékcsökkenés (-0,3 %)

- a támogatások érétkének növekedése (1,9 %)

Az EU északi és déli tagállamaiban az agrárjövedelem-változás különbözőképp alakult. A legerősebb növekedést Litvániában (+25,9 %), Észtországban (+23 %), Írországban (+12,8%), Lettországban (+5,7 %) és a Cseh Köztársaságban (+4 %) tapasztalták.

A csökkenés Magyarországon (-19,3 %), Szlovákiában (-14,9 %), Spanyolországban (-12 %), Portugáliában (-11 %), Szlovéniában (-10,4 %), Franciaországban (-10,1 %) és Olaszországban (-9,6 %) volt a legnagyobb mértékű.

A mezőgazdasági termékek reálértékében tapasztalt csökkenés (-5 %) a növényi, ill. az állati eredetű termékek termelési érték-csökkenésének köszönhető (-8 % , ill. -1,7 %). A növénytermesztés esetén a csökkenés a termésmennyiség jelentős visszaesésének (-5,3 %), valamint a termelői árak csökkenésének (-2,9 %) a következménye. Az állattenyésztés esetén a csökkenés az alacsonyabb termelői áraknak (-1,7 %) és az előállított állati eredetű termékek kisebb változásának (-0,1 %) tulajdonítható.

A növényi eredetű termékek esetén a legnagyobb mértékű csökkenést a déli tagállamokra jellemző termények körében tapasztalták: ez az olíva olaj (-16 %) valamint a bor (-10,4 %). A gabona termésmennyisége is jelentős mértékben csökkent az EU 25 országaiban (-10,7 %). A csökkenés legjelentősebb mértékben Spanyolországot (-42 %) és Portugáliát (-39 %) sújtotta. Az állattenyésztés esetén különösen a tojás (-9,4 %) és a szárnyasok árcsökkenése (-3,8 %) volt jelentős.

Forrás: Rapid