Új bioélelmiszer-szabályozás
rta: Geiger   
2006. janur 06. pntek 15:25

A Bizottság elfogadta a biotermékek szabályozására tett javaslatot.

Az új jogszabály közérthetőbbé válik mind a termelők, mind a fogyasztók számára.

Az új szabályozás bizonyos mértékű rugalmasságot is lehetővé tesz azzal, hogy figyelembe veszi a regionális különbségeket mind az éghajlat, mind az egyéb körülmények tekintetében. A bioélelmiszert előállító gazdálkodók maguk dönthetnek arról, hogy használják-e az EU bioterméket jelző logóját. Ha úgy döntenek, hogy nem, akkor a terméküket „EU-ORGANIC” címkével kell ellátni. Az EU címkéjét csak akkor használhatják, ha a végtermékek legalább 95%-a megfelel a biotermékek követelményének. A GMO-t tartalmazó termékeket nem lehet ezzel a címkével ellátni, kivéve azt az esetet, ha a véletlen szennyezés következtében bekerülő GMO nem haladja meg a 0,9 %-os tartalmat. A biotermékek importja is lehetővé fog válni, amint a partner országok teljesítik az EU előírásait vagy ezzel egyenértékű garanciával rendelkezik az adott termék.

Mariann Fischer Boel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési főbiztos hozzátette: „A fogyasztók sokkal könnyebben fel fogják ismerni és el fogják fogadni a biotermékeket, valamint jobban meg fogják érteni a biotermékek környezeti előnyeit. A jelenlegi szabályozást egyszerűbb, közérthetőbb szabályozás váltja fel, mely meghatározza a biotermesztés céljait és alapelveit, közérthetőbbé teszi a címkézés szabályait, valamint szabályozza az importot is. Az új jogszabály végső célja annak garantálása, hogy a fogyasztók tudatában legyenek annak, hogy mit vásárolnak és a gazdálkodók is pontosan ismerjék azt a jogszabályt, amit követniük kell.”

Az importszabályozás 2007. január 1-jétől fog életbe lépni. Az új szabályozás teljes mértékű alkalmazását 2009. január 1-jétől javasolják.

Az új szabályozás:


- megfogalmazza biotermesztés céljait és alapelveit, miközben figyelembe veszi a helyi körülményeket és a fejlettségi szintet;

- biztosítja, hogy a célok és alapelvek mind az állattenyésztés, az akvakultúra, a növénytermesztés és a takarmány-előállítás esetén egyaránt érvényesek legyenek, ugyanúgy, mint a bioélelmiszer termelés esetén;

- világosabbá teszi a GMO-szabályozást, különösen az általános GMO szennyezettségi küszöb, illetve a vetőmagvak esetén egy speciális küszöb alkalmazásával, így a GMO termékeket nem lehet bio-címkével ellátni;

- a kötelezővé fogja tenni vagy az EU logót vagy — ennek hiányában — a stilizált „EU-ORGANIC” jelet, mely a címkézésen fog megjelenni;

- megerősíti a kockázaton alapuló szemléletet, és a kontroll rendszer egységesítése által tökéletesedni fog ellenőrzés színvonala;

- elősegíti a biotermékek szabad áramlását.

Az eredeti cikk az alábbi linken található:

Rapid