Felértékelődött az unióban a biogazdálkodás
Írta: Geiger   
2006. február 03. péntek 11:05
A biogazdálkodás egyre divatosabb és az unió is támogatja nem kis mértékben. Az unió a támogatások nyolcvan százalékát saját költségvetéséből adja, amit a hazai költségvetés húsz százalékkal egészít ki.
Dr. Csepregi Tibor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közvetlen támogatások igazgatóságának vezetője nemrégiben a biogazdaságok támogatási lehetőségeit ismertette egy konferencián.

- A bioüzemek az egységes területalapú támogatás, illetve a nemzeti kiegészítő támogatások mellett kérelmet nyújthattak be tavaly a nemzeti vidékfejlesztési terv által finanszírozott projektekre is. Ezt örvendetes módon elég sok bioüzem tette meg, egész pontosan 75 323 hektárra érkezett támogatási igény. A támogatások már részben kifizetésre is kerültek. Az európai tendenciák azt mutatják, hogy felértékelődik az unió társadalmaiban a minőség kockázat, a termelő és a fogyasztó egészségvédelme, amit nagyon jó szolgálhatnak a bio üzemek, illetve az abból származó biológiai termékek. Örülünk annak, hogy 1400 mezőgazdasági termelő fantáziát látott ebben a támogatási formában és több mint kétmilliárd forint területalapú környezetgazdálkodási támogatást tudtunk jóvá hagyni. A kérelmek számát alapvetően az befolyásolja, hogy meglehetősen szigorú támogatási kritériumoknak kell az üzemeknek megfelelni: nem elégséges az, hogy a bio minősítő szervezetek ellenőrizzék az üzemeket, hanem az MVH ellenőrei is kontroll alá vonják az üzemeket, hogy betartják-e azokat a vállalásokat, amelyeket az agrár környezetgazdálkodás esetében a hivatal és a hazai jogszabályok előírnak. Bizonyára az ellenőrzéstől való félés eredménye, hogy harminckétezer agrár környezetgazdálkodási kérelmezőből csak ezernégyszáz az, aki bioüzem működtetése alapján adta be a támogatási igényét. - Az ellenőrzések során mindent rendben találtak? Akik pályáztak, azok valóban úgy működtetik a gazdaságukat, hogy méltónak bizonyultak a támogatásra? - Válaszom alapvetően igen. Az unió csak akkor engedélyezi a támogatások kifizetését, ha a kérelmezők között a hivatal minimum ötszázalékos mintán szigorú ellenőrzést folytat le. Ez az agrár környezetgazdálkodási intézkedések esetében azt jelentette, hogy mintegy ezerkétszáz üzemet kellett fizikailag, azaz a helyszínen ellenőrizni. Ebből huszonkét darab bioüzemet választottunk ki véletlenszerűen és ennek az ellenőrzésnek igen pozitívak a tapasztalatai. Súlyos szabálysértések, kirívó anomáliák az ellenőrzések során nem kerültek megállapításra. - Milyen célprogramokra lehetett pályázni az ökogazdáknak? - A bioüzemek több cél programban jelezhették támogatási igényüket, ilyen volt az ökológiai gyepgazdálkodási program. A szántóföldi növénytermesztés esetében négy szinten jelentkezhettek a termelők, az átállás alatt három szintet különböztettünk meg és az ilyen üzemek számára egy speciális támogatási keret nyílt meg. Természetesen ez utóbbi terület jelentette a legnagyobb kérelmet: két év alatt 366 üzem nyújtotta be támogatási kérelmét és számukra 681 millió forint támogatást hagyott jóvá a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. Emellett nem maradtak ki a támogatásból az ökológiai ültetvényt üzemeltető gazdák sem. Ezek számára is jelentős források kerültek jóváhagyásra. - Állattartási célprogramot nem indítottak? - Eredetileg a nemzeti vidékfejlesztési tervben terveztük ökológiai állattartók számára igényelhető források kérelmezését. Ez az első esztendőben nem indult be, de várható hogy a közeljövőben ezen támogatáshoz is hozzáférést biztosít a hivatal.

Forrás: Magyar Rádió